MARS HARDJADINATA

jakartaSHnews,    
             
           Setulus hati setegas jiwa bersih itu semboyan kita
           Peduli bangsa demi kamajuan Indonesia

           Majulah ayo maju Hardjadinata Caleg Hanura
           Ingatlah selalu akan tugas partaimu 
           Bersih Paduli dan Tegas...

           Dukunglah selalu nama Caleg kita 
           Hardjadinata nomor 2...
                                                             HariyantoJP